Evidence skutečných majitelů

S účinností zákona č. 371/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, byla zavedena nová povinnost právnických osob, které jsou zapsány ve veřejných rejstřících, zapsat svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Stejná povinnost se vztahuje i na správce svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů. Do rejstříku se sice propisují některé údaje z jiných veřejných rejstříků, ty však nemusí vždy odpovídat realitě.

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitelem se rozumí každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

Jaká jsou rizika, pokud nebude skutečný majitel v evidenci skutečných majitelů uveden, popř. nebude uveden v souladu s realitou?

Pokud v evidenci skutečný majitel uveden není, popř. údaje neodpovídají realitě, hrozí pokuta za přestupek až do výše 500 000 Kč. Navíc může mít uvedení nesprávných či neúplných údajů i další důsledky v obchodních vztazích. Může být např. důvodem, pro který banka nedá společnosti úvěr či neotevře bankovní účet.

Chcete mít jistotu, že máte tuto povinnost splněnou a v evidenci máte uvedeného aktuálního skutečného majitele? Chcete zajistit změnu zápisu skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů?

Kontaktujte nás. Prověříme stav zápisu v evidenci skutečných majitelů a v případě potřeby zajistíme zápis změn do evidence. Vše rychle, kvalitně a v souladu s legislativou.

Kolik to stojí?

 500 Kč prověření stavu zápisu v evidenci skutečných majitelů (zajištění a poskytnutí výpisu z této evidence)
 2500 Kč zápis skutečného majitele v případě zapsaného spolku, bytového či sociálního družstva
 4000 Kč zápis skutečného majitele v případě v případě fundace (tj. nadace, nadačního fondu, obecně prospěšné společnosti) či ústavu
 6000 Kč zápis skutečného majitele v případě obchodní korporace (např. s. r. o., akciová společnost, veřejná obchodní společnost aj.)

Ceny jsou uvedeny včetně všech soudních a správních poplatků.

Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Objednat