Správa datové schránky

Nechcete ztrácet čas a energii obsluhou datové schránky? Byla vám datová schránka povinně zřízena, ale nechcete se s ní učit pracovat? Nejste příznivcem moderních technologií a elektronizace? Nebo vám jen onemocněl zaměstnanec, který se o datovou schránku běžně stará?

Nechte správu datové schránky na nás!

Co je datová schránka?

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Umožňuje tak komunikovat s úřady i fyzickými osobami na dálku, odkudkoliv a s minimálními náklady.

Orgány veřejné moci jsou povinny posílat dokumenty adresátům přednostně do datové schránky, mají-li ji zřízenu, a vzhledem k právní fikci doručení tak mají subjekty, jimž schránka byla zřízena, de facto povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat. S tím souvisí fakt, že každý dokument je považován za doručený okamžikem, kdy se do datové schránky někdo přihlásí. Pokud k přihlášení do datové schránky nedojde, aplikuje se fikce doručení, a to uplynutím 10 dnů od dodání dokumentu do datové schránky příjemce.

Proto je třeba datovou schránku pravidelně kontrolovat. V případě, že datová schránka není kontrolována, hrozí, že se včas nedozvíte o důležité komunikaci s úřady či fyzickými nebo právnickými osobami, nebudete na ně schopni adekvátně zareagovat, popř. se bránit.

Co vám nabízíme?

·      pravidelnou (1x týdně) kontrolu vaší datové schránky

·      přeposílání zpráv z vaší datové schránky na váš e-mail (1x týdně)

·      informujeme vás o tom, zda na konkrétní zprávu je nutné reagovat, či nikoliv, doporučíme, s jakým odborníkem zprávu konzultovat

·      bezpečnou archivaci vašich zpráv z datové schránky

·      efektivní práci se lhůtami (datovou schránku nekontrolujeme v pátek ani před státními svátky, aby vám procesní lhůty pro reakci na doručenou písemnost nezačaly běžet v nevhodnou chvíli a měli jste dostatek času se v případě potřeby spojit s vaším advokátem, daňovým poradcem, účetním a na zprávu adekvátně zareagovat aj.)

·      v případě potřeby zajistíme (zprostředkujeme) odbornou reakci na doručenou písemnost (za příplatek)

Kolik správa datové schránky stojí?

490 Kč/měsíc  maximálně 5 zpráv měsíčně
 890 Kč/měsíc 6 až 10 zpráv měsíčně

Při větším počtu zpráv nás kontaktujte, naceníme vám správu datové schránky individuálně.

Cena je konečná (nejsme plátci DPH)

Objednat