Změna statutárního orgánu (jednatele)

Plánujete změnu ve vedení společnosti? Zajistíme pro vás odvolávání, jmenování, odstoupení členů statutárních a dozorčích orgánů (jednatelů, členů představenstva, dozorčí rady aj.). Ke změně statutárního orgánu obvykle postačuje rozhodnutí valné hromady či jediného společníka, který je přílohou návrhu na zápis nového člena statutárního orgánu do obchodního rejstříku. Pouze v případě, kdy je nutné změnit počet členů statutárního orgánu (ať už zvýšit, nebo naopak snížit), je nutná změna zakladatelských dokumentů, kterou je nutné realizovat formou notářského zápisu.

Naše služba kryje všechny kroky související se změnou statutárního orgánu, včetně přípravy nezbytné dokumentace a komunikace s příslušnými orgány.

Kolik to stojí?

Od 3990 Kč v případě, že není třeba notářský zápis
Od 9990 Kč v případě, že je potřeba notářský zápis

Konečnou cenu, která nebude již navyšována, vám sdělíme před započetím spolupráce.

Cena zahrnuje veškeré správní a soudní poplatky, odměnu notáře. Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Nezapomeňte, že je možné realizovat i více různých změn naráz, čímž lze navíc dosáhnout významné finanční úspory (za soudní či správní poplatky, za poplatek notáři za notářský zápis)!

Objednat