Rejstříkový soud (obchodní rejstřík)

Účetní jednotky (zejména společnosti) zapsané ve veřejném rejstříku (např. v obchodním) mají povinnost založit do Sbírky listin účetní závěrku.

Účetní závěrka standardně obsahuje rozvahu, výsledovku (výkaz zisku a ztrát), přehledy o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu a přílohu. Společnosti mají povinnost založit účetní závěrku do Sbírky listin do 30 dnů od schválení účetní závěrky nejvyšším orgánem společnosti a zároveň nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne.

Je obecně známo, že řada společností tuto povinnost nedodržuje. Riskují však sankce ze strany rejstříkového soudu (ve formě pokuty ve výši až 100 000 Kč). Stejně tak společnost, která nemá účetní závěrku ve Sbírce listin založenou, nepůsobí na obchodní partnery důvěryhodně.

Pokud se založením účetní závěrky do Sbírky listin nechcete zabývat, nechte to na nás.

Kolik to stojí?

1000 Kč  založení jedné účetní závěrky pro jednu společnost

Cena je konečná, nejsme plátce DPH.

Objednat

Jsme také schopni vám zajistit nejrůznější změny ve společnosti, a to včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku. Více informací zde.