Svěřenský fond

Svěřenský fond je soubor majetku vyčleněný z vlastnictví zakladatele fondu, určený ke zvláštnímu účelu a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného (beneficienta). Majetek přestává být vlastnictvím zakladatele a stává se spravovaným majetkem bez vlastníka, plně anonymním.

Za jakým účelem můžete svěřenský fond založit?

 • Ochrana majetku - majetek ve svěřenském fondu nemůže být předmětem exekuce, ochráníte ho před riziky plynoucími z podnikání a ani ho nemůže nikdo lehkovážně utratit.
 • Dědictví - máte plně pod kontrolou převod majetku na další generace, můžete jasně určit podmínky, za kterých bude váš majetek dědicům předán.
 • Diskrétnost a ochrana soukromí - majetek nebude nadále spojován s vaší osobou, všude bude vystupovat pouze správce fondu. Nemusíte se tak například obávat o svou bezpečnost.
 • Rozmnožování majetku - pověřený správce se může za vás věnovat investicím a zajistit z majetku fondu příjemný výnos, který si můžete nechat pravidelně vyplácet. Zhodnotíte tak své úspory a zajistíte do budoucna sebe i svou rodinu.
 • Náhrada předmanželské smlouvy - díky fondu můžete lépe uspořádat své majetkové záležitosti před uzavřením sňatku.

Jak bude vypadat vaše spolupráce s námi při založení svěřenského fondu?

 • Nejprve zkonzultujeme, zda je pro vás založení svěřenského fondu vhodné. Zanalyzujeme společně veškeré možné situace a navrhneme vám konkrétní řešení.
 • Sestavíme společně funkční status svěřenského fondu - velmi důležitý krok, neboť jen pečlivé nastavení všech podmínek vám dá jistotu, že se s majetkem bude nakládat přesně podle vašich představ.
 • Vypracujeme smlouvu o svěření majetku správci, zajistíme profesionálního správce, případně spolusprávce, pokud je správcem sám zakladatel, doporučíme dohlížitele na správce.
 • Založíme fond ve spolupráci s notářem.
 • Zajistíme pro vás veškerou potřebnou administrativu, fond zaregistrujeme, vykomunikujeme vše se státní správou.

Kolik to stojí?

 Od 24 000 Kč založení svěřenského fondu na klíč - dle složitosti a časové náročnosti
 2 500 Kč / hod konzultace (k záměru, nastavení fondu, vhodnosti aj.)
 4 900 Kč zpráva o vhodnosti založení svěřenského fondu
 2000 Kč registrace svěřenského na finančním či jiném úřadě (1500 Kč za 2. a další úřad)
1500 Kč / dokument další dokumenty - např. listina přání, předávací protokoly, pověření svěřenského správce aj.
1000 Kč opakovaná úprava dokumentace dle připomínek klienta

Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Objednat

Dále vám nabízíme:

 • Administraci svěřenského fondu
 • Profesionální správu
 • Dohled nad správou
 • Kontrolu nastavení již existujícího svěřenského fondu

Pro více informací nás kontaktujte!