Prověření obchodního partnera (osoby)

Chystáte se spolupracovat s novým obchodním partnerem, uzavřít obchod s novým dodavatelem? Anebo plánujete pustit do vaší společnosti nového společníka či pronajmout byt či půjčit někomu peníze? Chcete mít jistotu, že vaše pohledávka bude vymahatelná, nebudete podvedeni, nebude poškozen váš majetek či vaše pověst? Chcete minimalizovat rizika spojená s ručením za DPH? Anebo jen chcete mít jistotu, že splníte všechny podmínky dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících evropských předpisů („AML“)?

Právě pro vás je služba prověření obchodního partnera (dlužníka, nájemce, osoby).

Prověříme vašeho obchodního partnera nebo třeba dlužníka či zájemce, kterému chcete pronajmout nemovitost. Prověření obchodního partnera vám pomůže předejít tomu, že uzavřete smlouvu s neplatičem či subjektem, který nedodá objednanou práci anebo ji dodá v nevalné kvalitě. Může také předejít tomu, že budete vymáhat pohledávku, kterou fakticky vymoci nepůjde, čímž vás vymáhání bude stát jen další peníze a čas. Stejně tak je možné minimalizovat rizika spojená s ručením za DPH, neboť v případě, že dodavatel DPH neodvede, jako odběratel jste ručitelem, který je povinen ho odvést, a to navzdory skutečnosti, že ho již jednou uhradil dodavateli, nicméně v případě, že si jednak ověříte spolehlivost dodavatele a budete mít archivovanou zprávu, která je výstupem tohoto ověření, může to významně ve váš prospěch ovlivnit právní posouzení věci v případě, že by po vás dlužné DPH bylo požadováno.

Vašeho obchodního partnera, dlužníka či nájemce prověříme jednak ve všech veřejných registrech (obchodní rejstřík, registr plátců DPH, živnostenský rejstřík a další), dále také v Centrální evidenci exekucí (se zaměřením na platební morálku, plnění povinností, trvalé vazby aj.). Dále prověříme jeho sídlo (zejména s ohledem na skutečnost, zda se může jednat o virtuální sídlo) a bydliště (zejména s ohledem na možnost bydliště na úřadě, na virtuální adrese, zaměřujeme se rovněž na skutečnost, zda v místě bydliště vlastní nemovitost apod.). Dále prověříme možné angažmá profesionálních („nominee“) jednatelů ve společnosti. Prověřujeme rovněž plnění zákonných povinností jak ve vztahu k orgánům veřejné moci, tak ve vztahu k zákazníkům (např. na webových stránkách, profilech na sociálních sítích apod.). Zaměřujeme se rovněž na jeho reference. Zjistíme maximum informací z internetových vyhledávačů a sociálních sítí (např. zda je zaměstnán či podniká, zda došlo v poslední době k nějakým zásadním změnám v jeho životě či podnikatelské činnosti, které mohou ovlivnit solventnost apod.).

Veškeré skutečnosti jsou vyhodnocovány ve vzájemných souvislostech. Vyhodnocení provádí zkušený právník tak, aby byla identifikována veškerá právní i faktická rizika a byla vám srozumitelně komunikována.

Výstupem je:

Detailní zpráva o rozsahu cca 10–40 stran dle charakteru prověřovaného subjektu, která obsahuje:

·      písemné shrnutí obvykle ve formě přehledného formuláře,

·      okomentování zjištěných skutečností takovým způsobem, aby jim rozuměl i laik,

·      print screeny či pdf z databází, ve kterých došlo k prověření,

·      odkazy na internetové zdroje, ze kterých bylo čerpáno a které obsahují podstatné informace o prověřovaném subjektu,

·      zhodnocení rizikovosti obchodního partnera,

·      formulace doporučení (ve vztahu k vašim potřebám).

Od vás potřebujeme pouze:

·      jméno a příjmení prověřované osoby, popř. název právnické osoby,

·      trvalé bydliště, popř. i kontaktní adresu, pokud je uvedena, sídlo podnikání, provozovnu,

·      datum narození, popř. RČ (pokud je k dispozici),

·      IČO (pokud prověřovaná osoba má),

·      telefon, e-mail prověřované osoby (pokud je k dispozici), webové stránky aj.,

·      číslo účtu (není nutné),

·      můžete uvést i další detaily či specifikovat, jaká oblast prověření je pro vás klíčová (např. vymahatelnost pohledávky aj.).

Kolik to stojí?

 4900 Kč osoba

Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Objednat

Za uvedenou cenu vám prověříme osobu, která žije, působí či podniká v České republice. V případě zájmu o prověření zahraniční osoby nás kontaktujte, nacenění v takovém případě probíhá individuálně dle složitosti případu.