Změna společenské smlouvy (stanov)

Společenská smlouva (zakladatelská listina) či stanovy upravují základní parametry a charakteristiky společnosti. Ty se však mohou v průběhu času vyvíjet a měnit. Proto může vyvstat potřeba změny společenské smlouvy či stanov, kterou je nutné realizovat prostřednictvím notářského zápisu (u kapitálových společností). Nejčastěji se na nás klienti obrací s požadavky na změnu názvu společnosti, předmětu podnikání, sídla, změnu počtu statutárních orgánů, změnu podílů společníků aj.

Potřebujete aktualizovat společenskou smlouvu nebo stanovy vaší společnosti? Naši specialisté vám pomohou připravit a zpracovat veškerou dokumentaci, zapsat změnu do obchodního rejstříku. Zajistíme, že všechny změny budou v souladu s platnými zákony a předpisy.

Kolik to stojí?

Od 3990 Kč v případě, že není třeba notářský zápis
Od 9990 Kčv případě, že je potřeba notářský zápis

Konečnou cenu, která nebude již navyšována, vám sdělíme před započetím spolupráce.

Cena zahrnuje veškeré správní a soudní poplatky, odměnu notáře. Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Nezapomeňte, že je možné realizovat i více různých změn naráz, čímž lze navíc dosáhnout významné finanční úspory (za soudní či správní poplatky, za poplatek notáři za notářský zápis)!

Objednat