Konzultace pro předsedy SVJ

Jste předsedou SVJ či výboru SVJ a nevíte si rady s řešením problémů v domě? I v takovém případě vám dokážeme pomoci. Nabízíme konzultace pro předsedy SVJ, během kterých vám předáváme potřebné znalosti a zkušenosti.

Nejčastěji s předsedy SVJ konzultujeme tyto záležitosti:

  • práva, povinnosti, kompetence předsedy SVJ (výboru SVJ),
  • odpovědnost předsedy SVJ,
  • vymáhání pohledávek SVJ,
  • usnášeníschopnost shromáždění vlastníků,
  • nahrazení rozhodnutí shromáždění vlastníků rozhodnutím soudu (např. z důvodu opakované absence usnášeníschopnosti schůze),
  • stanovy SVJ a jejich změny,
  • rozdělení kompetencí mezi předsedu SVJ, správu domu a další subjekty (např. domovníka, účetního aj.),
  • strategické plánování oprav a rekonstrukčních prací (včetně financování),
  • a jiné.

Konzultace standardně probíhá online (přes platformu Zoom, Google meet či Skype), v Praze je možná rovněž osobní konzultace.

Kolik to stojí?

 2 000 Kč hodina konzultace
 9 000 Kč balíček 5 hodin konzultací (nutné vyčerpat do 12 měsíců ode dne zakoupení balíčku)

Cena je konečná. Nejsme plátci DPH.