Zapsaný spolek (spolek)

Zapsané spolky se vyznačují tím, že jejich primárním cílem není vytváření zisku, ale uspokojování zájmů občanů, skupin občanů či komunit. Hospodářskou činnost však mohou vyvíjet jako vedlejší činnost.

Spolek (zapsaný spolek, z. s.) je právnickou osobou koncipovanou jako samosprávné a dobrovolné sdružení osob, které je vedeno jejich společným zájmem. K založení spolku jsou potřeba minimálně 3 osoby, může jich však být i o poznání více. Spolek může vyvíjet i hospodářskou činnost (např. podnikání), ale tato činnost nesmí být jeho hlavní činností. Nejčastěji zakládáme spolky jako sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPŠ), kluby seniorů, sportovní kluby, spolky zaměřující se na ochranu přírody a životního prostředí, dětské skupiny aj.

Se založením spolku se pojí řada administrativních kroků. Pokud se nechcete administrativou zabývat anebo si nejste jisti, jak na to, aby vše bylo v souladu se zákonem, nechte založení spolku na vás. Se zakládáním spolku máme bohaté zkušenosti a vše proběhne hladce a rychle. Založení spolku je možné i na dálku.

Co pro vás uděláme?

Vytvoříme stanovy spolku dle platné legislativy, zpracujeme čestné prohlášení členů statutárního orgánu, pozvánku na ustavující schůzi, zápis z ustavující schůze, listinu přítomných na ustavující schůzi, souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku, což jsou dokumenty, které je nutné přiložit k návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku. Připravíme vám také návrh na zápis údajů spolku do spolkového rejstříku. Dokumenty si s vámi odsouhlasíme, popř. je dle vaší potřeby upravíme. Dokumenty podepíšete (budeme vás instruovat o tom, které podepsat s úředně ověřeným podpisem a kde postačuje vlastnoruční podpis bez ověření). Následně nám dokumenty zašlete či přivezete do kanceláře a my je zkompletujeme, zkontrolujeme a odešleme na rejstříkový soud. Spolek vznikne zápisem do spolkového rejstříku, o kterém budete rejstříkovým soudem vyrozuměni.

Kolik to stojí?

 5 500 Kč založení jednoho spolku na klíč

Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Příplatkové služby:

 500 Kč každá opakovaná úprava dokumentace k založení spolku
 19903990 Kč změna (např. sídla, statutárního orgánu u již existujícího spolku (dle složitosti) 
 od 8 000 Kč administrativní podpora při registraci spolku jako dětské skupiny (dle náročnosti)

Objednat

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnickou osobou, která je založena za účelem správy domu a pozemku. Povinnost založit společenství vlastníků plyne z občanského zákoníku v případě, kdy je v domě vymezeno alespoň 5 bytových jednotek, z nichž alespoň 3 jednotky jsou ve vlastnictví 3 různých vlastníků. Společenství vlastníků nevzniká ze zákona, ale schválením stanov, které musí mít formu notářského zápisu. Jedná se o významný dokument společenství, jehož obsah je vhodné dopředu detailně promyslet.

Společenství vlastníků jednotek se zakládá přijetím stanov na zakladatelské schůzi. Stanovy musí mít formu notářského zápisu. Zakladatelská schůze musí být řádně a včas svolána, musí splňovat řadu náležitostí. Společenství vlastníků poté vzniká zápisem do veřejného rejstříku společenství vlastníků jednotek. Nutné je rovněž zvolit statutární orgány společenství. Proto se se založením a vznikem společenství pojí řada administrativních úkonů.

Zakládáte společenství vlastníků v nově postaveném domě, v domě, kde vznikly nové bytové jednotky, anebo převádíte byty z družstevního vlastnictví do osobního? Ve všech případech jsme připraveni vám se založením společenství vlastníků jednotek pomoci.

Co pro vás uděláme?

Připravíme veškerou dokumentaci, kterou si s vámi odsouhlasíme, zejména: stanovy na míru se všemi náležitostmi, pozvánku na zakladatelskou schůzi spolku, prezenční listinu, návrh na zápis společenství do rejstříku, souhlas s umístěním sídla, zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a místopředsedy, prohlášení členů výboru, že souhlasí se zápisem do rejstříku a že splňují podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce, podání návrhu na zápis příslušnému rejstříkovému soudu. Uspořádáme zakladatelskou schůzi SVJ, zajistíme účast notáře. Vše proběhne rychle, kvalitně a plně v souladu s aktuální legislativou.

Kolik to stojí?

17 900 Kč  založení SVJ na klíč

Cena zahrnuje i poplatky notáři a poplatek rejstříkovému soudu za zápis SVJ do veřejného rejstříku společenství vlastníků. V ceně není zahrnuto vypracování prohlášení vlastníka, které je nezbytnou přílohou k návrhu na zápis do veřejného rejstříku.

Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Příplatkové služby:

 500 Kč opakovaná úprava dokumentace k založení SVJ (1 úprava)
 od 8 000 Kč zpracování prohlášení vlastníka (podle počtu bytových jednotek a specifik domu)

Objednat