Zapsaný spolek (spolek)

Zapsané spolky se vyznačují tím, že jejich primárním cílem není vytváření zisku, ale uspokojování zájmů občanů, skupin občanů či komunit. Hospodářskou činnost však mohou vyvíjet jako vedlejší činnost.

Spolek (zapsaný spolek, z. s.) je právnickou osobou koncipovanou jako samosprávné a dobrovolné sdružení osob, které je vedeno jejich společným zájmem. K založení spolku jsou potřeba minimálně 3 osoby, může jich však být i o poznání více. Spolek může vyvíjet i hospodářskou činnost (např. podnikání), ale tato činnost nesmí být jeho hlavní činností. Nejčastěji zakládáme spolky jako sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPŠ), kluby seniorů, sportovní kluby, spolky zaměřující se na ochranu přírody a životního prostředí, dětské skupiny aj.

Se založením spolku se pojí řada administrativních kroků. Pokud se nechcete administrativou zabývat anebo si nejste jisti, jak na to, aby vše bylo v souladu se zákonem, nechte založení spolku na vás. Se zakládáním spolku máme bohaté zkušenosti a vše proběhne hladce a rychle. Založení spolku je možné i na dálku.

Co pro vás uděláme?

Vytvoříme stanovy spolku dle platné legislativy, zpracujeme čestné prohlášení členů statutárního orgánu, pozvánku na ustavující schůzi, zápis z ustavující schůze, listinu přítomných na ustavující schůzi, souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku, což jsou dokumenty, které je nutné přiložit k návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku. Připravíme vám také návrh na zápis údajů spolku do spolkového rejstříku. Dokumenty si s vámi odsouhlasíme, popř. je dle vaší potřeby upravíme. Dokumenty podepíšete (budeme vás instruovat o tom, které podepsat s úředně ověřeným podpisem a kde postačuje vlastnoruční podpis bez ověření). Následně nám dokumenty zašlete či přivezete do kanceláře a my je zkompletujeme, zkontrolujeme a odešleme na rejstříkový soud. Spolek vznikne zápisem do spolkového rejstříku, o kterém budete rejstříkovým soudem vyrozuměni.

Kolik to stojí?

 5 500 Kč založení jednoho spolku na klíč

Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Příplatkové služby:

 500 Kč každá opakovaná úprava dokumentace k založení spolku
 19903990 Kč změna (např. sídla, statutárního orgánu u již existujícího spolku (dle složitosti) 
 od 8 000 Kč administrativní podpora při registraci spolku jako dětské skupiny (dle náročnosti)

Objednat