Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) je nejčastěji využívanou formou právnické osoby k podnikání v České republice, což svědčí o její spolehlivosti a efektivitě. Postup založení s. r. o. s námi je obvykle následující:

1.     Sepsání zakladatelského dokumentu (zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy) ve formě notářského zápisu (založení společnosti).

2.     Splacení základního kapitálu (vkladu) do banky, popř. u vkladu do 20 000 Kč postačuje podepsání prohlášení správce vkladu, že byl vklad splacen.

3.     Zápis společnosti do obchodního rejstříku (vznik společnosti), kdy dochází také k přidělení IČ.

4.     Vyřízení živnostenského oprávnění na živnostenském úřadě (dle přání klienta je možné i po sepsání zakladatelského dokumentu, nicméně takový postup obvykle založení společnosti prodlužuje).

Chcete založit s. r. o., ale nechcete se zabývat související administrativou? Ozvěte se nám!

Pokud se rozhodnete pro založení společnosti s námi, připravíme veškerou dokumentaci, kterou si s vámi odsouhlasíme, zajistíme termín schůzky u notáře, které se můžete zúčastnit osobně anebo za vás vše vyřídíme na základě plné moci (zcela na dálku), zajistíme veškeré kroky vedoucí k zápisu společnosti do obchodního rejstříku a následně vyřídíme živnostenské oprávnění pro společnost. Založit a zapsat s.r.o. do obchodního rejstříku tak lze již do 2-3 dnů ode dne vaší poptávky, celý proces i s vyřízením živnostenského oprávnění trvá obvykle 7–14 dní.

Kolik to stojí?

 12 900 Kč         Standardizovaná s.r.o. - ekonomická varianta (1 společník a 1 jednatel, volné živnosti, základní kapitál do 20 000 Kč, zakladatelská listina obsahující jen ustanovení daná zákonem)
 15 900 Kč S. r. o. na míru vše podle vás – počet společníků, základní kapitál, struktura společnosti, základní kapitál do 200 000 Kč, volná živnost

Cena je konečná a zahrnuje i poplatky notáři, živnostenskému úřadu, v případě s.r.o. na míru i konzultaci s právníkem aj. Nejsme plátci DPH.

Příplatkové služby:

 2500 Kč Řemeslná nebo vázaná živnost (1 živnost), cena je včetně správního poplatku živnostenskému úřadu
 5500 Kč Koncesovaná živnost (1 živnost), cena je včetně správního poplatku živnostenskému úřadu
 500 Kč Každá opakovaná úprava dokumentace k založení s.r.o.

Objednat

Nabízíme i doplňkové služby, jako je např. registrace na finančním úřadu, registrace na zdravotní pojišťovně či České správě sociálního zabezpečení. Více informací zde:

Převod OSVČ na s.r.o.

Pokud již podnikáte jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), ale chcete své podnikání posunout dál, nabízíme také převod OSVČ na s. r. o.

Cena převodu OSVČ na s. r. o. je již od 29 000 Kč, je závislá na náročnosti případu. Cena ve vašem konkrétním případě vám bude sdělena před začátkem spolupráce a nebude dále navyšována.

Objednat