Změna sídla

V průběhu podnikání může vyvstat potřeba změnit sídlo, např. proto, že se společnost stěhuje do jiných prostor, majitel chce mít sídlo na lukrativnější adrese apod. Potřebujete přesunout sídlo své společnosti? My vám s tím rádi pomůžeme! Jedná se o často poptávanou službu, se kterou máme bohaté zkušenosti. Samotný proces i cena služby se odvíjí od toho, zda se sídlo přesouvá v rámci jedné obce a ve společenské smlouvě (stanovách, zakladatelské listině) máte uvedenou pouze obec, kde společnost sídlí, nikoliv konkrétní adresu, anebo zda se sídlo přesouvá do jiné obce, čímž je nutné měnit zakladatelské dokumenty společnosti.

Změna sídla v rámci jedné obce (bez uvedení konkrétní adresy v zakladatelském dokumentu)

V tomto případě není nutné měnit zakladatelské dokumenty, není tak potřeba notářský zápis. Provedení změny adresy sídla společnosti spočívá v podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku, který musí být doplněn o potřebné přílohy, zejména o souhlas s umístěním sídla, který je opatřen úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti a rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o změně umístění sídla.

Změna sídla do jiné obce (v rámci ČR)

V tomto případě je potřeba upravit zakládající dokumenty společnosti (např. společenskou smlouvu či stanovy), a to ve formě notářského zápisu (u kapitálových společností). Tento notářský zápis pak bude tvořit přílohu návrhu na zápis změny sídla v obchodním rejstříku společně se souhlasem majitele nemovitosti s umístěním sídla.

Totéž platí i v případech, kdy je v zakladatelském dokumentu uvedena konkrétní adresa sídla.

Naše služba zahrnuje kompletní právní a administrativní podporu při změně sídla společnosti, abyste měli jistotu, že vše proběhne v souladu se zákony.

Kolik to stojí?

Od 3990 Kč  v případě, že není třeba notářský zápis
 Od 9990 Kč v případě, že je potřeba notářský zápis

Konečnou cenu, která nebude již navyšována, vám sdělíme před započetím spolupráce.

Cena zahrnuje veškeré správní a soudní poplatky, odměnu notáře. Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Nezapomeňte, že je možné realizovat i více různých změn naráz, čímž lze navíc dosáhnout významné finanční úspory (za soudní či správní poplatky, za poplatek notáři za notářský zápis)!

Objednat