Jiné úřady

Centrální evidence exekucí

Zajistíme vám prověření osoby v centrální evidenci exekucí a zašleme vám výpis z centrální evidence exekucí.

Katastr nemovitostí

Potřebujete zajistit výpis z katastru nemovitostí anebo zpracovat návrh na zápis změn v katastru nemovitostí v návaznosti na dokumenty (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu, směnnou smlouvu aj.), které máte zpracované? Chcete návrh na zápis změn také podat na katastru nemovitostí?

Neváhejte a kontaktujte nás. Vše vyřídíme rychle, profesionálně a správně.

Objednat