Nominee služby

Chcete si při podnikání zachovat soukromí? Nechcete, aby Vaše osobní údaje byly volně dostupné ve veřejných rejstřících každému? Chcete minimalizovat rizika spojená s podnikáním? Anebo Vám chybí osoby do orgánů právnických osob či k jejich založení? Pak je pro vás ideálním řešením náš nominee servis.

Co je nominee servis?

Podstatou nominee servisu je dosazování důvěryhodných, bezúhonných a prověřených osob do statutárních a dozorčích orgánů společností. Typicky se jedná například o nominee jednatele, společníka nebo třeba předsedu představenstva či akcionáře. V obchodním rejstříku je tak uvedeno jméno této dosazené osoby, nikoliv Vaše. Vy však můžete společnost fakticky řídit. Za tímto účelem obdržíte plnou moc k jednání s úřady a obchodními partnery. Nominee osoba se při výkonu funkce řídí Vašimi pokyny.

Co Vám nabízíme?

Nominee servis je poskytován na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem, nominee osobou (jednatelem, společníkem aj.) a klientem. Smlouva je vždy koncipována na míru Vašim potřebám. Upravuje práva a povinnosti obou stran a slouží také jako prevence před zneužitím vztahu mezi klientem a nominee osobou jednou ze stran. Nominee servis je možné využít jak v případě, kdy společnost již vlastníte, tak i v případě, kdy ji zakládáte anebo kupujete. Vedle smlouvy obdržíte také generální plnou moc s úředně ověřeným podpisem, na jejímž základě můžete za společnost jednat. Dále obdržíte rovněž nedatovanou rezignaci nominee osoby. Tím je zajištěno, že nemůže dojít ke zneužití vztahu mezi Vámi a nominee osobou.

Nominee služby jsou zcela legální a v zahraničí běžné. Nominee služby nejsou určeny ke krytí protiprávního jednání, trestné činnosti ani k obcházení legislativy.

Jaké jsou výhody nominee servisu od nás?

·      Ochrana soukromí – vaše údaje nejsou uvedeny ve veřejných rejstřících (např. v obchodním rejstříku, rejstříku spolků apod.)

·      Vhodnější a levnější varianta než offshore společnosti – podnikáte prostřednictvím společnosti založené dle českého práva a českých podmínek, které jsou pro Vás lépe srozumitelné než zahraniční offshore společnosti, soukromí je i tak garantováno.

·      Eliminace právních rizik a odpovědnosti spojených s podnikáním – odpovědnost nese profesionální nominee jednatel

·      Kvalitní dokumentace – veškerá rizika, ale i vaše požadavky jsou dostatečně ošetřeny prostřednictvím kvalitních a propracovaných dokumentů, které reflektují právní úpravu i Vaše potřeby.

·      Nominee osobu lze kdykoliv odvolat – obdržíte rovněž nedatované odstoupení nominee osoby z funkce.

·      Nominee osoba zásadně nenakládá s finančními prostředky společnosti - tyto úkony činí k tomu zmocněný management.

·      Zjednodušení administrativy - nominee osoba může vykonávat celou řadu úkonů, které by jinak vyžadovaly Vaše osobní zapojení.

·      Více prostoru pro strategické rozhodování vlastníka - převzetí části administrativy nominee osobou vám umožní soustředit se na strategické rozhodování.

·      Know-how do společnosti – zkušený nominee může do společnosti přinést cenné know-how a zkušenosti.

·      Mlčenlivost nominee osoby – nominne je vázán mlčenlivostí o všech záležitostech týkajících se společnosti vůči třetím osobám.

·      Možnost daňové optimalizace – pokud je nominee osoba občanem jiného státu. Vždy je však potřeba dodržet legislativu obou zemí.

Kolik to stojí?

  12 měsíců 6 měsíců 3 měsíce
 Nominee jednatel 2000 Kč/měs. 2500 Kč/měs. 3000 Kč/měs
 Nominee společník 2000 Kč/měs. 2300 Kč/měs. 2500 Kč/měs.
 Nominee jednatel + společník 3000 Kč/měs. 3500 Kč/měs. 4000 Kč/měs.
 Nominee předseda představenstva 3000 Kč/měs. 3500 Kč/měs 4000 Kč/měs.
 Nominee člen představenstva 2000 Kč/měs. 2500 Kč/měs. 3000 Kč/měs. 
 Nominee předseda spolku 2000 Kč/měs. 2500 Kč/měs. 3000 Kč/měs.
 Nominee zakladatel spolku 5000 Kč /jednorázově  
 Úkon nominee osoby 350 Kč/30 min 350 Kč/30 min 350 Kč/30 min

Pro jiné varianty nominace služeb nás kontaktujte pro individuální necenění.


Cena je konečná. Nejsme plátci DPH!

Objednat