Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnickou osobou, která je založena za účelem správy domu a pozemku. Povinnost založit společenství vlastníků plyne z občanského zákoníku v případě, kdy je v domě vymezeno alespoň 5 bytových jednotek, z nichž alespoň 3 jednotky jsou ve vlastnictví 3 různých vlastníků. Společenství vlastníků nevzniká ze zákona, ale schválením stanov, které musí mít formu notářského zápisu. Jedná se o významný dokument společenství, jehož obsah je vhodné dopředu detailně promyslet.

Společenství vlastníků jednotek se zakládá přijetím stanov na zakladatelské schůzi. Stanovy musí mít formu notářského zápisu. Zakladatelská schůze musí být řádně a včas svolána, musí splňovat řadu náležitostí. Společenství vlastníků poté vzniká zápisem do veřejného rejstříku společenství vlastníků jednotek. Nutné je rovněž zvolit statutární orgány společenství. Proto se se založením a vznikem společenství pojí řada administrativních úkonů.

Zakládáte společenství vlastníků v nově postaveném domě, v domě, kde vznikly nové bytové jednotky, anebo převádíte byty z družstevního vlastnictví do osobního? Ve všech případech jsme připraveni vám se založením společenství vlastníků jednotek pomoci.

Co pro vás uděláme?

Připravíme veškerou dokumentaci, kterou si s vámi odsouhlasíme, zejména: stanovy na míru se všemi náležitostmi, pozvánku na zakladatelskou schůzi spolku, prezenční listinu, návrh na zápis společenství do rejstříku, souhlas s umístěním sídla, zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a místopředsedy, prohlášení členů výboru, že souhlasí se zápisem do rejstříku a že splňují podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce, podání návrhu na zápis příslušnému rejstříkovému soudu. Uspořádáme zakladatelskou schůzi SVJ, zajistíme účast notáře. Vše proběhne rychle, kvalitně a plně v souladu s aktuální legislativou.

Kolik to stojí?

17 900 Kč založení SVJ na klíč

Cena zahrnuje i poplatky notáři a poplatek rejstříkovému soudu za zápis SVJ do veřejného rejstříku společenství vlastníků. V ceně není zahrnuto vypracování prohlášení vlastníka, které je nezbytnou přílohou k návrhu na zápis do veřejného rejstříku.

Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Příplatkové služby:

500 Kč opakovaná úprava dokumentace k založení SVJ (1 úprava)
od 8 000 Kč zpracování prohlášení vlastníka (podle počtu bytových jednotek a specifik domu)

Objednat